Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla open závodů 2010

3. 1. 2010

 

Závody rc aut - Hobby Open 2010 a Big Scale Open 2010
 
 

Pořadatel: PRAKTIC model klub – Pištín a RC Auta - Nepomuk

 
Seriál Hobby závodů RC aut v měřítku 1:8 buggy, 1:8 truggy a monster a 1:5 a 1:6 buggy. Jezdí se na vítězství v závodě a na celkové pořadí.
 
Jedná se o „sranda“ závody s cílem pobavit se a umožnit všem vlastníkům rc modelů aut poměřit síly s ostatními na závodní dráze. Skoro každé auto zařadíme do nějaké kategorie.
 
Seriál bude mít min. 10 závodů.
Pokud by se zájem o velká měřítka (1:5 a 1:6) zvětšoval, budou pro ně vypsány samostatné závody na celý den.
 
Ceny :
Pokud bude min. 10 závodníků v kategorii budou uděleny poháry za 1.-3. místo a dále pak diplomy od 4. do 10. místa. ( pokud bude závodníků míň, budou pouze diplomy!).
 
V případě že se podaří zajistit věcné ceny budou losovány formou tomboly.
losování – 1.místo 4x v osudí, 2.místo 3x, 3.místo 2x, ostatní 1x. Při losování může být závodník vylosován jen jednou.
 
V případě účasti min. tří juniorů ( do 15let ) získá pohár 1 z nich s nejnižším koeficientem. ( výpočet = umístnění / počet závodníků ve skupině = nejnižší koeficient).
 
 
Celkové pořadí velký pohár 1-3 místo. + ceny .
Bodování do celkového hodnocení ( body obdrží 1-10místo):
1.místo 15b., 2. - 12b., 3. - 9b., 4 – 7b., dále pak -1b. …... 10. - 1b.
 
Do celkového pořadí se nezapočítávají dva nejhorší výsledky.
 
 
 
Organizace závodů:
 
rozjížďky ( max 8-10 jezdců podle trati )
 • 4 x po 5minutách
 • pro pořadí do semifánále se započítávají 2nejlepší jízdy
 • rozjížďky budou tak, aby mezi dvěma jízdami měl závodník min. 15minut na opravy
 • není možné odložení startu
 • startovat se bude v intervalech na pokyn startéra
 
 
semifinálovky po 15-20 minutách ( max 8-10 jezdců podle trati )
 • postup do vyšších semifinále – 3 jezdci
 • rozjížďky budou tak, aby mezi dvěma jízdami měl závodník min. 10minut na opravy
 • odložení startu max. jedenkrát o 5minut, pak start z boxu
 • start hromadný podle pořadí z roštu ( „ zasebou cik cak „ )
 
finále 20-30minut ( max 8-10 jezdců podle trati )
 • postup do finále – naplnění max počtu jezdců dle trati
 • rozjížďky budou tak, aby mezi dvěma jízdami měl závodník min. 15minut na opravy
 • odložení startu max. jedenkrát o 10minut, pak start z boxu
 • start hromadný podle pořadí z roštu ( „ zasebou cik cak „ )
 
Termíny:
 1. 10.4 2010 NEPOMUK
 2. 1.5 2010 PIŠŤÍN
 3. 22.5 2010 HOLAŠOVICE
 4. 12.6 2010 NEPOMUK
 5. 3.7.2010 PIŠŤÍN
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 
 
 
Časový plán: 9,00 rozprava
9,30 první rozjížďky
cca. 12,00 – 12,30 přestávka
od 12,30 finálovky
 
 
Startovné pro seriál Hobby Open - 200,-Kč (junioři členové obou klubů 50%)
Přihlašování přes rozhraní www.praktic.cz/zavody
Přihlášení na místě +20,-Kč
 
Startovné pro seriál Big Scale Open – 300,-Kč (junioři členové obou klubů 50%)
Pokud se pojede současně s Hobby Open tak bude 200,-Kč
Přihlašování přes rozhraní www.praktic.cz/zavody
Přihlášení na místě +20,-Kč
 
 
 
Společná ustanovení pravidel závodů:
 
Měření: vlastní personální čip AMBrc, měření software RCM Professional. Zapůjčení čipu: 50,-Kč ( omezené množství )
 
Každý závodník je povinen stavět auta skupině jedoucí po jeho rozjížďce (může za sebe poslat svého mechanika). V případě že tak neučiní po vyzvání bude sankce -1kola z jeho následné rozjížďky ( semifinálové jízdy). Opakované upozorňování může mít za následek vyloučení ze závodu bez vrácení startovného.
 
Pokud při předjíždění závodník z nižší pozice narazí do závodníka před ním a získá tím výhodu, je povinen ho nechat znovu předjet. Pomalejší závodník je povinnne uvolnit místo pro předjetí rychlejším závodníkem.Při stížnosti min. od 3 závodníků na závodníka který se chová nekorektně bude tento závodník diskvalifikován.
 
V případě nesjízdnosti trati musí dát pořadatel vědět nejméně jeden den dopředu že se závod ruší. Náhradní termín bude oznámen neprodleně.
Na pokyn 2 minuty do startu závodníci budou připraveni v depu na start. Pokud se závodník nedostaví na start při pokynu startera, bude startovat z boxu popřípadě z poslední pozice po odjetí všech závodníků.
 
 
Pravidla Big scale Open a Hobby Open 1:5 A 1:6
Bude zatím pouze jedna kategorie, v případě nadvlády čtyřkolek by se pak tyto oddělily do samostatné kategorie.
Všechny modely musí být vybaveny výfukem (tlumičem hluku).
Modely budou opatřeny chráničem ozubeného kola diferenciálu.
 
 
Pravidla 1:8 buggy spalovák
V této kategorii se mohou závodu zúčastnit i konverze 1:8 buggy elektro, budou hodnoceny mimo.
Model může pohánět motor o zdvihovém objemu max. 3.5 cm3.( u začátečníků v prvním roce i 4ccm3)
Objem palivové nádrže nesmí přesáhnout 125 cm3 .
Všechny modely musí být vybaveny výfukem (tlumičem hluku).
 
V případě účasti aut se elektro motorem budou elektry mít povinnost zastavit v depu na 4s a to:
 
do 10minut rozjížďky 1x
do 20minut rozjížďky 2x
do 30minut rozjížďky 3x
 
 
Pravidla TRUGGY / MONSTER ELEKTRO + spalovák
Hlavní kategorie je elektro.
V případě účasti aut se spalovacím motorem budou elektry mít povinnost zastavit v depu na 4s a to:
 
do 10minut rozjížďky 1x
do 20minut rozjížďky 2x
do 30minut rozjížďky 3x